סל הקניות שלך ריק

בשלב זה הזמנה שבוצעה באמצעות המערכת הטלפונית ניתן לערוך רק באופן הבא:

לחיצה במסך בצד שמאל למעלה על פרופיל המשתמש > הזמנות קודמות 

ברשימת ההזמנות ניתן למצוא את הההזמנה (בסטטוס פתוח), ולשחזר אותה בהקשה על הסמל 

לתשומת לבכם: פעולה זו יוצרת סל קניות חדש עם אותם מוצרים, ואז ניתן להוסיף ולהוריד מוצרים מהסל.

פעולה זו, אינה מוחקת את ההזמנה הקודמת, אך עם סגירת המערכת היא תמחק אוטומטית, ולא תחוייבו בגינה.